במהלך ההתמחות
דפנ"ה - מערכת דיווח פעולות / ניתוחים

מערכת הדפנ"ה (דיווח פעולות וניתוחים בהתמחות) נועדה להגשת דיווחי הפעולות והניתוחים הנדרשים בסילבוס באופן מקוון מכל מכשיר (טלפון נייד, טאבלט או מחשב) ובזמן אמת, על מנת להפוך את תהליך הדיווח למהיר, יעיל וידידותי למתמחים, בכירים ומנהלים כאחד.

 

המומחה שנכח בעת ביצוע הפעולה/הניתוח חותם באופן מקוון על נכונות הדיווח בזמן אמת ומנהל המחלקה מקבל דו"ח מרוכז אודות כל הפעולות והניתוחים שבוצעו ששבוע שחלף.

 

המערכת מאפשרת עיבוד מהיר של הדיווחים והפקת רשימות הפעולות והניתוחים (המסכמת והמפורטת) הנדרשים בתהליך הבקשה לתואר מומחה באופן אוטומטי.

 

 

בהתאם להחלטת נשיאות המועצה המדעית מיום 27/06/2022,

חובת הדיווח על כל הפעולות והניתוחים שבוצעו במהלך ההתמחות במערכת הדפנ"ה תיכנס לתוקף בינואר 2023 במקצועות הבאים:

  • כירורגיה כללית
  • יילוד וגינקולוגיה
  • כירורגיה אורטופדית
  • כירורגיה פלסטית
  • רפואה דחופה
  • רפואה דחפה ילדים
  • רפואה לשיכוך כאב
  • גסטרואנטרולוגיה

 

החל מתאריך 01/01/2023 על כל מתמחה, במקצועות האמורים לעיל, לדווח על כל פעולה וניתוח שבצע/ה ושנדרש לסילבוס.

חובת הדיווח חלה גם על מתמחים ומתמחות שהחלו כבר את ההתמחות לפני התאריך האמור.

 

בעת הבקשה למתן תואר מומחה יונפקו באופן אוטומטי מהמערכת רשימה מסכמת ורשימה מפורטת של הפעולות והניתוחים שביצע/ה החל מתאריך זה, לעיון הוועדה המקצועית הרלוונטית למתן תואר מומחה.

 

על מתמחים ומתמחות שהחלו התמחותם לפני 01/01/2023, להגיש לעיון בוועדה המקצועית הרלוונטית גם רשימת פעולות וניתוחים מסכמת ורשימת פעולות וניתוחים מפורטת הממוינת לפי סוגים שבוצעו לפני 01/01/2023 בקובץ אקסל.

הניתוחים והפעולות שבוצעו החל מה 1/1/2023 יוגשו באמצעות מערכת הדפנ"ה.

על שתי רשימות אלו להיות חתומות על ידי מנהל המחלקה שהיה אחראי על ההתמחות בזמן האמור.

 

חובת הדיווח תוחל על יתר המקצועות הרלוונטיים במהלך שנת 2023 בתיאום עם האיגודים המדעיים. תצא על כך הודעה מסודרת.כניסה למערכת עבור מתמחים 

כניסה למערכת עבור גורמים שמוסמכים לחתום על הפעולה