במהלך ההתמחות
דפנ"ה - מערכת דיווח פעולות / ניתוחים


דפנ"ה היא מערכת דיווח פעולות/ניתוחים מיועדת להקל על המתמחים ועל מעסיקיהם במהלך התמחותם.

המערכת אינטואיטיבית, פשוטה ומאירת עיניים בגרפיקה שלה. המערכת ניתנת לתפעול מכל טלפון נייד.

יש לדווח במערכת על כל פעולה/ניתוח, שמופיע בסילבוס: אלקטיבי, אמבולטורי ודחוף, תוך 6 שעות מביצוע הפעולה.

כניסה למערכת עבור מתמחים (המערכת פתוחה כרגע למתמחים בכירורגיה כללית וכירורגיה פלסטית בלבד, ובהמשך תיפתח במקצועות התמחות נוספים)

כניסה למערכת עבור גורמים שמוסמכים לחתום על הפעולה