דפנ"ה - מערכת דיווח פעולות / ניתוחים
תקלות ותמיכה טכנית

לעזרה יש לפנות למלי ממחלקת השירות בהר"י: 03-6100479